Fumetsu no Anata e 2

Seconda stagione di Fumetsu no Anata e